افراد واکسیناسیون در مقابل بیماری های روانی هم امکان پذیر است. اگر افراد مطابق سنت جامعه خودشان و اصول صحیح آن تربیت شده و در مراحل رشد و تربیت و آموزششان با حکمت و فرهنگ بومی خود و میراث فرهنگی جهان آشنا گشته باشند ، بایدها و نبایدها را از نظر زندگی بیاموزند و از طرفی حکومت ها امکانات و شرایط آرامش روانی افراد جامعه را مهیا سازند ، مسلما نوعی مصنویت در برابر اختلالات روان فراهم می شود.
اغلب مشکلاتی که بهداشت روانی را به خطر می اندازد ، به دست خود بشر ایجاد می شود.
سیستم های اقتصادی که منجر به تبعیض و فقر می شود، جنگ ، تهاجمی که در ذات بشر نهفته است ، زیاده طلبی های او و بویژه زندگی اجتماعی که به جبر تشکیل داده از عمده مسائلی هستند که اگر رعایت شوند واکسینه می شویم.
درمان بیماری های جسمی که در اثر مزمن شدن معمولا ناتوان کننده بوده منجربه افسردگی و اضطراب می شوند، بهره مندی از هوای پاک ، ترافیک روان ، تامین منابع غذایی سالم و همه شرایط متعادل محیطی در ارتقای سلامت افراد جامعه تاثیر دارند.
و بالاخره یکی دیگر از روشهای درمانی که در موارد حاد به کار می رود شوک درمانی است که در آن از شوک الکتریکی برای بازگرداندن بیمار تهاجمی به حالت عادی استفاده می شود.


لایک کردن این پست :