1 از دفتر یادداشتی برای ریشه یابی ترسها یتان استفاده کنید :

"کریستوفر مک کولوف " روان درمانگر و مولف اثر پیوسته در آرامش بسر برید و در هر وضعیتی براضطراب و کمرویی خود غلبه کنید " را عقیده براین است که "سند کتبی " درمانگر ارزان و چاره سازیست " او در دنباله سخنانش می افزاید "ما درباره خودمان بیش از آنچه فکر می کنیم "می دانیم و هنگامی که اندیشه ها و ترسها یمان را روی کاغذ می آوریم با پیامد شگفت انگیزی رو به رو می گردیم " یکی از بیماران قبلی "مک گولوف " خانم مجرد 35 ساله ای بود که بخاطر خجالت زدگی زیاد از دیدار با اشخاص ناراحت می شد .به قول این پزشک "او تمام رخدادهای مربوط به چنین دیداری را می نوشت : از گفت وگوهای تلفنی گرفته تا آماده شدن برای ترک منزل حرفهایی که در آن برخورد ردوبدل می شد و... درضمن اندیشه هایش را درباره آنچه که روی می داد یاداشت می کرد به این ترتیب کم کم متوجه عیب خودش می شد . "مک کولوف " شرح می دهد که آنها با هم مطلب را حلاجی کردند و قرار شد که چنانچه این خانم نخواست کسی را دگر بار ببیند به او چه ها بگوید او یادآوری می کند : "موقعی که این خانم چند و چون کار را دانست دیدار با اشخاص مثل قبل برایش با فشار شدید روانی همراه نبود ."هرچند خجالتی بودن خانم یاد شده به اوضاع و احوال بستگی داشت ولی او در زندگیش فقط از یک بابت زجر می کشید و آن موقعی بود که با کسی قرار می گذاشت .خلاصه اینکه دفتر یادداشت وسیله خوبی برای کسی است که ذاتا خجالتی باشد . به گفته "جاتاتان چیک " روانشناس دانشگاه ولسلی و پدید آورده کتاب "غلبه برکمرویی" یک رویکرد شخصی " دو سوم اشخاص کمرو می توانند رویدادهای خاصی را که در دوران زندگانی خویش به کمرویی آنان می انجامد تشخیص دهند .او اضافه می کند همینکه علل روشن شد شخص می تواند آنها را به شیوه ای سازنده چاره سازی نماید .

2 "منش " یا ویژگی غیر خجالتی در خود ایجاد کنید و به تمرین آن بپردازید.

"زیمیاردو "استاد دانشگاه آستانفورد داستان زن 50 ساله ای را نقل می کند که از راه بازیگری توانست برکمرویی خودش غالب آید .وی طی نامه ای به او اینگونه نوشت " پی بردام موقعی که نقشی را در نمایشنامه ای بعهده می گیرم دیگر خجالت نمی کشم بهتر بگویم آنکه روی صحنه نمایش بازی می کند من نیستم بلکه همان منش و شخصیت است سپس "زیمباردو" یادآور می شود "تقسیم خویشتن به خود واقعی و خود نقشی نیز بین برونگرایان کمرو یعنی افرادی که در حضور جمع ،اجتماعی ولی در خلوت خجالتی هستند متداول است توضیح اینکه حدود 15 درصد اشخاص خجالتی در این وصف می گنجد " بسیاری از هنرمندان کمرو اند و شاید از همین روست که پاره ای از افراد خجول به بازیگری و یا سخنگویی رو می آورند و به این ترتیب خجالت کشیدن در آنها موقتا از بین می رود .

"سینتیا فینج " مدیر برنامه خاموشی گزینی (کم حرفی) در دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا به شاگردی کمرو کمک کرد تا به پدرش خبر دهد که در یکی از برنامه های خاص مدرسه شرکت نمی جوید .او می گوید: "این دانش آموز نخست به خط خود متنی از گفت گویی که از آن بیم داشت تهیه کرد متنی براینکه چه می خواهد به پدرشبگوید پاسخ احتمالی وی چه خواهد بود و بالاخره چطور جواب دهد "فینچ" در دنباله سخنانش می آفزاید بعدها این شاگرد از حرف زدن راجع به دیگر موضوعات مهم کمتر بخود تردید راه می داد .

می توانید نوشتن را با ایفای نقش همراه ساخته و هر نوع صحنه ای راه در زندگی روزمره خویشتن تمرین کنید .خواه موضوع رد خواست حقوق از رییستان باشد یا دیداری از معلم فرزندتان آن زمان که به تمرین اینگونه برخوردها می پردازید در حقیقت آنچه را که باید بگویید از قبل آماده می سازید و با اعتماد بیشتری به گفت و شنود می نشینید . بنا به توضیح "زیمباردو" افراد خجالتی غالبا از این لحاظ نگرانند که اعمالشان بیانگر خود واقعی آنهاست یانه؟ او خاطر نشان می سازد این شمایید که باید بیاموزید چونان هنرپیشه ای ،مرز بین به اصطلاح خود حقیقی و خود نقشی را از میان ببرید بگذارید کنشها و رفتارهایتان نمایانگر خود بوده و سرانجام شما را بنمایانند.


3 تکلیف خود را انجام دهید

"برناردوکاهوجی " چنین فنی را بازشناسی اجتماعی " نام نهاده است وی پیشنهاد می کند چنانچه می خواهید به مهمانی بروید دراین ذکر باشید که چه اشخاصی آنجا هستند ؟ چکار خواهید کرد؟ علاقه ها و دلبستگیها یشان چیست؟ اگر قرار است که اولین بار با کسانی پیرامون کار و پیشه دیداری کنید ،بکشید درباره پیشینه آنان اطلاعاتی بدست آورید تا هنگام مذاکره تسلط بیشتری برایشان داشته باشید " تکلیف دیگر دنبال آن دسته از مردمی باشید که از نظر برخی علایق با شما وجه اشتراک دارند .اضطراب و لاجولا به 43 ساله ای که پیوسته در برابر غریبه ها ناراحت بود کمک کرد "کوبورن" دریافت که او همواره مایل بود پینه دوزی یادبگیرد از اینرو به وی پیشنهاد کرد که در کلاس مخصوص این حرفه ثبت نام کند . در همان کلاس بود که توانست با سایرین در زمینه دلبستگی های خویش گفت گو کند "کوبورن" اظهار می دارد " وی واقعا از بودن با دیگران لذت می برد .وانگهی در جاهای دیگر کمتر احساس خجالت می کرد ."

4 خود را برای ناگوارترین وضع آماده سازید .

دکتر " پال بومن " مسئول پیشین درمانگاه نگرانی اجتماعی و عملکردی از بیمارانشمی خواهد در برابر دیگرانی که خود گرفتار کمرویی اند راجع به بزرگترین بیمهایشان سخن بگویند . بطور مثال چنانچه کسی از ایراد سخنرانی می ترسد گروه از وی سوال می کند :

به چه علت می ترسی ؟

هیچکس دستم نیندازد .

در دوران کودکی مردم مسخره ام می کردند

عکس این حالت چیست ؟ هیچکس دستم نیندازد .

بدترین رخداد ممکن چه می تواند باشد ؟ به من بخندند

یا با آنها می خندم و یا دیگر هرگز برای جمع سخنرانی نمی کنم .

پس حتی بدترین قسمت فیلمنامه هم آن فاجهع ای نیست که شخص تصورش را کرده است . یک ترس شایع بیشتر اوقات به حقیقت مب پیونده آغاز نشانه های جسمی می باشد که گاه توام با کمرویی است همچون عرق و ریختن ، صدای لرزان و خجالت با اینحال پژوهشها حاکیست که این نشانگان جسمی از دیدگاه بقیه آنقدر مشخص نیستند که کمرویان می اندیشند.

لایک کردن این پست :