پژوهشگرانی كه بر روی خشونت‌های خانوادگی تحقیق می‌كند، می‌گویند این نوع خشونت معمولا حساب‌شده است
و افراد، تنها در صورتی كه لازم نباشد تاوان زیادی برای آن بدهند؛‌ دست به انجام آن می‌زنند.
به گزارش هلث‌دی‌نیوز این پژوهشگران می‌گویند همسری كه دست به خشونت می‌زند، ممكن است بگوید رفتارش "خارج از كنترلش" بوده است، اما همین فرد درمقابل رئیس یا دوستانش، كنترل خود را از دست نمی‌دهد.

این پژوهشگران خشونت‌های خانوادگی را از لحاظ شدت به چهار سطح تقسیم می‌كنند- پرخاشگری كلامی، تهدید به خشونت جسمی، خشونت جسمی خفیف و خشونت جسمی شدید.

به گفته آنها این چهار سطح خشونت به صورت یك توالی تشدیدشونده یكی پس از دیگری بروز می‌كند. فردی كه از خشونت كلامی استفاده می‌كند ممكن است در طول زمان به سوی تهدید به انجام تهاجم جسمی پیش برود، و نهایتا ممكن است این تهدید را عملی كند.

این پژوهشگران می‌گویند هر نوع این خشونت‌ها حساب‌شده است،‌ و فرد از آن به عنوان ابزاری برای حل و فصل تعارض استفاده می‌كند.

به گفته این محققان البته به این صورت نیست كه فرد برای زمانی كه خشونت را نسبت به همسرش ابراز می‌كند، برنامه‌ریزی كند، اما نوعی توافق خاموش میان دو همسر وجود دارد كه حدود رفتار خشن را تعیین می‌كند،‌ به عبارت دیگر خط قرمزی وجود دارد كه گذشتن از آن ممكن است برای فرد خطرناك باشد.

تحت چنین "توافقی" همسری كه دست به خشونت می‌زند، می‌داند كه به عنوان مثال برای زدن یك سیلی مجبور نیست تاوان سنگینی بدهد، اما در عین حال می‌داند كه خشونت شدیدتر از این حد ممكن است پیامدهای جدی‌تری برای او داشته باشد،‌ و بنابراین از چنین رفتاری پرهیز می‌كند.

"تاوان سنگین" در این مورد ممكن است ترك خانه بوسیله همسر یا گزارش به پلیس یا محل كار باشد.

به این ترتیب می‌توان گفت، رفتار خشونت‌آمیز نتیجه از دست دادن كنترل نیست و هر دو طرف دعوا می دانند كه خط قرمز در رابطه آنها در كجاست، حتی اگر این توافق هرگز به زبان نیامده باشد.

این كارشناسان توصیه می‌كنند، زوج‌هایی كه از خشونت به عنوان راه‌حل تعارض‌های خود استفاده می‌كنند،‌ باید یاد بگیرند كه چگونه با شیوه‌های بهتری با علل تنش و تعارض در رابطه‌شان كنار بیایند و آنها را حل كنند.

در زوج‌درمانی دو همسری كه می‌گویند می‌خواهند با هم بمانند، تمركر درمانگر باید بر شناسایی انگیزه‌های غیرمشروعی مانند راهكارهای غیرهنجاری برای حل و فصل تعارض‌ها، و كمك به زوج برای پذیرش توانایی‌شان به تبدیل این الگوهای مخرب
به الگوهایی كارآمد و نهایتا اداره بهتر زندگی‌شان باشد.


لایک کردن این پست :